امکانات نسخه مدیریت کاربران


۱ هشدار هوشمند اجرا و بسته شدن برنامه کپیش ۲ مشاهده و دریافت فایلهای ویندوز از طریق ربات ۳ دریافت اسکرین شات ویندوز ۴ ارسال دستور خاموش کردن ویندوز ۵ ارسال هوشمند اسکرین شات هنگام حذف اقلام در تک فروشی ۶ ارسال هوشمند اسکرین شات هنگام حذف سند یا فاکتور ۷ ارسال هوشمند فایل اکسل سند یا فاکتور قبل از اصلاح یا حذف ۸ مدیریت چند سرور مجزا با یک خط ۹ سوئیچ کردن مابین اطلاعات چند شرکت ۱۰ مخفی/نمایان کردن آیکن کپیش در ویندوز ۱۱ فارسی/لاتین کردن اعداد ۱۲ تعیین رمز برای پنل ویندوزی

 

امکانات نسخه متوسط


۱۳ گزارش مانده حساب صندوق ها و تنخواه ها ۱۴ گزارش معین صندوقها ۱۵ گزارش کلی مانده حساب بانکها ۱۶ گزارش معین حساب بانکها ۱۷ اسناد دریافتنی وصول نشده ۱۸ معین حساب اسناد دریافتنی وصول نشده ۱۹ ریز چکهای دریافتی موعد نرسیده ۲۰ اسناد پرداختنی موعد نرسیده ۲۱ معین حساب اسناد پرداختنی پاس نشده ۲۲ ریز چکهای پرداختی پاس نشده ۲۳ گزارش بدهکاران ۲۴ گزارش معین بدهکاران ۲۵ گزارش بستانکاران/طلبکاران ۲۶ گزارش معین بستانکاران ۲۷ گزارش فاکتورها – فروش ۲۸ گزارش معین حساب فروش ۲۹ گزارش فاکتورها – خرید ۳۰ گزارش معین حساب خرید ۳۱ فروش تعدادی و ریالی ۳۲ خرید تعدادی و ریالی ۳۳ برگشت از فروش تعدادی و ریالی ۳۴ برگشت از خرید تعدادی و ریالی ۳۵ موجودی کالای به لحظه انبار ۳۶ گزارش کلی کالاهای انبار ۳۷ ریز اقلام ضایعات کالا ۳۸ حساب کل درآمدها و هزینه ها ۳۹ معین حساب درآمدها و هزینه ها بهمراه توضیحات ۴۰ هشدار هوشمند باز و بسته شدن برنامه حسابداری ۴۱ گزارش ورود و خروج کاربران به نرم افزار حسابداری ۴۲ گزارش عملیات ثبت انجام شده توسط کاربران ۴۳ گزارش اسناد حذف شده توسط کاربران ۴۴ گزارش اصلاحات انجام شده توسط کاربران ۴۵ ارسال دستور دریافت بکاپ پایگاه داده ۴۶ تنظیم ارسال هوشمند بک آپ در ساعت مقرر ۴۷ ارسال خودکار چک های پرداختی پاس نشده ۴۸ ارسال خودکار 15 حذف آخرکاربران ۴۹ ارسال خودکار 15 اصلاح آخر ۵۰ ارسال خودکار هزینه های ماه جاری 

امکانات نسخه پیشرفته


به همراه امکانات نسخه متوسط
۵۱ گزارش معین بدهکاران بهمراه ریز اقلام کالا ۵۲ گزارش معین بستانکاران بهمراه ریز اقلام کالا ۵۳ شماره تماس و آدرس کلیه مشترکین ۵۴ جستجوی یک طرف حساب خاص ۵۵ گزارش معین حساب فروش افراد با ریز اقلام کالا ۵۶ گزارش معین حساب خرید با ریز اقلام کالا ۵۷ جستجوی یک کالای خاص ۵۸ سایر حسابهای شرکت /مرور حسابها ۵۹ گزارش سود تقریبی بر مبنای آخرین خرید ۶۰ گزارشات و مدیریت کیت تک فروشی/خرده فروشی ۶۱ گزارشات و مدیریت کیت رستوران ۶۲ نمایش نمونه فاکتور فروش خاص ۶۳ نمایش نمونه فاکتور خرید خاص 

امکانات نسخه ویزیتوری


به همراه امکانات نسخه پیشرفته
۶۴ محدود نمودن سطح دسترسی کاربران در ربات ۶۵ امکان نمایش موجودی کالا به همراه قیمت فروش به ویزیتور ۶۶ امکان جستجوی کالابرمبنای گروه اصلی ۶۷ امکان جستجوی کالا برمبنای کد کالا ۶۸ امکان جستجوی کالا بر مبنای نام کالا ۶۹ امکان جستجوی کالا بر مبنای یکی از فیلدهای مشخصات فنی ۷۰ امکان ورود مستقیم تعداد کالا به سبد سفارش ۷۱ امکان دریافت صورتحساب اشخاص با ریز کالا توسط ویزیتور ۷۲ امکان ثبت مبالغ نقد یا تخفیف یا کارتخوان یا چک ۷۳ امکان ثبت توضیحات به سفارش ۷۴ امکان دریافت فاکتور ثبت شده در سیستم حسابداری بعد از تایید مدیر ۷۵ محدود نمودن سفارش ویزیتور بر اساس انبارها ۷۶ مشاهده سفارشات ثبت شده قبلی توسط ویزیتور