نسخه مدیریت کامپیوتر

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمت کاربر اضافه ادمین
۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافه ادمین
۱.۰۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
امکانات
عکس برداری از سیستم به صورت دستی و اتوماتیک
دریافت فیلم تا 30 ثانیه از محیط سیستم
ضبط و دریافت صدای محیط سیستم تا 1 دقیقه
دریافت فایل از درایوهای سیستم تا 50 مگابایت
ارسال پیام متنی روی سیستم به صورت یادآور و هشدار
کنترل و رود و خروج پرسنل از محیط برنامه حسابداری هلو
امکان خاموش و ری استارت کردن سیستم به صورت دستی و اتوماتیک
دریافت گزارش وقایع رخداد های رو برنامه هلو به صورت فایل اکسل
دریافت تصویر وبکم

نسخه مدیریت کاربران

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمت کاربر اضافه ادمین
۲.۹۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافه ادمین
۱.۲۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
امکانات

در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
ارسال اسکرین شات هنگام حذف و اصلاح سند یا فاکتور+توضیحات+اکسل
ارسال اسکرین شات حین ورود به محیط اول دوره+توضیحات+اکسل
ارسال اسکرین شات حین ورود به SQL+توضیحات+اکسل
ارسال اسکرین شات موقع زدن دکمه Esc در فاکتور تک فروشی+توضیحات+اکسل
کنترل ورود و خروج پرسنل از محیط برنامه حسابداری هلو
دریافت گزارش وقایع رخداد های رو برنامه هلو به صورت فایل اکسل

نسخه امنیتی

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافه ادمین
۴.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافه ادمین
۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
امکانات

در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر و نسخه مدیریت کاربران قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
دریافت بکاپ اطلاعات یکبار درروز
ارسال خودکار بکاپ از اطلاعات تا 3 شرکت هلو
ذخیره بکاپ در فضای ابری

نسخه ساده

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۵.۵۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۲.۰۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
امکانات

در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر ، نسخه مدیریت کاربران و نسخه امنیتی قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
نمایش مانده حساب صندوق،بانک و اسناد دریافتنی و پرداختنی همراه اکسل
نمایش مانده لیست بدهکاران و بستانکاران همراه اکسل
نمایش مانده فاکتور خرید فروش و برگشتی همراه اکسل
نمایش مانده حساب درآمد و هزینه همراه اکسل
نمایش لیست کلی موجودی انبار به صورت تعدادی و ریالی
امکان اشتراک گذاری گزارشات و تبدیل به فرمت PDF
امکان تنظیم واحد پولی
امکان اختصاص هر کاربر به یک شرکت خاص در هلو
قابلیت انتخاب شرکت ها و سال مالی جهت گزارش گیری از سیستم

نسخه متوسط

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۷.۷۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۲.۵۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰
امکانات

در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر ، نسخه مدیریت کاربران ، نسخه امنیتی و نسخه ساده قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
نمایش معین عادی(مراودات مالی)بانک،صندوق و اسناد دریافتی و پرداختنی+اکسل
نمایش معین عادی بدهکاران و بستانکاران +اکسل
امکان جست و جوی فرد خاص و کالای خاص
دریافت معین عادی خرید، فروش، پیش فاکتور و برگشتی +اکسل
دریافت معین چک ها (بدون ریز چک ها)+اکسل
دریافت گزارش ریالی و کالایی خرید، فروش و برگشتی +اکسل
گزارش موجودی کالا انبار و موجودی مثبت ریالی کالاها+اکسل
دریافت گزارش درآمد، هزینه و سایر حساب ها
دریافت خطاهای احتمالی سیستم حسابداری
دریافت خودکار گزارش بدهکار،بستانکار،30حذف و اصلاح آخر،
هزینه، موجودی مثبت و صفر به همراه فایل اکسل

نسخه پیشرفته

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۹.۷۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۳.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰
امکانات
در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر ، نسخه مدیریت کاربران ، نسخه امنیتی ، نسخه ساده و نسخه متوسط قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
دریافت معین ریز(ریز مراودات مالی) بدهکاران و بستانکاران+اکسل
معین ریز فاکتورهای شخص خاص(خرید،فروش،برگشتی،پیش فاکتور و امانی)+ اکسل
دریافت گزارش ریز چک های دریافتی و پرداختنی +اکسل
امکان گرفتن 2 بار بکاپ در روز
جست و جوی فرد خاص با صورتحساب عادی و ریز خرید و فروش
امکان دریافت گزارش سود با آخرین فی خرید
گزارش پیش فاکتور بر اساس طرف حساب و ریز کالاهای ثبت شده+اسکل
گزارش معین حساب با ریز کالا در برگشت از خرید و فروش+اکسل
گزارش فروش برمبنای واسطه و نمایش میزان سوددهی واسطه+اکسل
گزارش فاکتور ریالی کالای فروش رفته و رزروی در تک فروشی/رستوران
به صورت کلی و مجزا بر اساس هر صندوقدار
ارسال هوشمند گزارشات فروش بر اساس تیتر فاکتور و ریز کالا بعد از تایید فروش کارفرما
نمایش فاکتور خرید و فروش خالص و نمایش موجودی ریز چک های دریافتنی و پرداختنی
جست و جوی کالای خاص و نمایش موجودی انبار به همراه قیمت خرید و فروش
ارسال خودکار گزارشات و مرورو حساب روزانه در ساعت مقرر
قابلیت ارسال خودکار فایل بعد ثبت فاکتور توسط کاربر برای کارفرما

نسخه ویژه

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۱۲.۵۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۴.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰
امکانات
در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر ، نسخه مدیریت کاربران ، نسخه امنیتی ، نسخه ساده ، نسخه متوسط و نسخه پیشرفته قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
یادآوری موعد پرداخت چک
ارسال پیام تبریک تولد مشتری ها با متن دلخواه
امکان ارسال فاکتور فروش اتوماتیک به مشتری ها
ارسال پیام تبلیغاتی برای مشتری ها

نسخه ویزیتوری

قیمت خرید ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۱۷.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
نرخ تقریبی سال بعد ( تومان‌ )
قیمتکاربر اضافهکاربر اضافه ادمین
۶.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
امکانات
در این نسخه علاوه بر امکانات نسخه مدیریت کامپیوتر ، نسخه مدیریت کاربران ، نسخه امنیتی ، نسخه ساده ، نسخه متوسط ، نسخه پیشرفته و نسخه ویژه قابلیتهای زیر به آن اضافه میگردد.
امکان ثبت پیش فاکتور از طریق موبایل
امکان مشاهده پیش فاکتورها رزرو شده توسط ویزیتورها
امکان ارسال موقعیت مکانی توسط ویزیتور
امکان دریافت پیش فاکتورهای ارسال شده و گذشته